Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Enheten Infrastruktur og prosjekter driver en betydelig bygge- og anleggsvirksomhet knyttet til infrastrukturen for T-bane og trikk i Oslo og Viken.


Infrastruktur og prosjekterhar ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang.

Enheten har om lag 370 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Majorstuen og Holtet. Til tross for at også 2021 ble preget av pandemien, opprettholdt enheten god produksjon i både prosjekter og og driften av infrastrukturen.

Store prosjekter 2021

Infrastruktur og prosjekter jobbet videre og ferdigstilte en rekke prosjekter i 2021:

  •  Grefsenveien nedre: Oppgradering av Grefsenveien nedenfor Storo ble ferdigstilt  desember 2021.

  • Storgata: Det er gjennomført en stor fornyelse av blant annet gatedeke, spor og holdeplasser. 
  • Bispegata: Opprustningen av gata sto ferdig i i 2021. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Sporveien og Bymiljøetaten. 
  • Østensjøbanen Etterstad-Hellerud: Detaljprosjektering, grunnerverv og inngåelse av avtaler  er ferdig, og forberedende arbeider er igangsatt.
  • Fellesstrkningen Majorstuen-Helsfyr: Arbeidet i 2021 omfattet blant annet tunellsikring og bytte av strømskinner og sporveksler. 
  • Oppgradering av Sporveiens baser: Grefsen verksted og vognhall ble bygget om og oppgradert. Ryen base er ferdigstilt i 2022.  

Gjennom 2021 bidro IE i flere store prosjekter som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken:

  • Sporveien fikk byggherreansvar for en ny T-banetunell- gjennom sentrum i 2019, og i 2020 startet Ruter, i samarbeid med Sporveien, et arbeid for å optimalisere den foreslåtte traseen.
  • Oslo kommune er byggherre for Fornebubanen, men Sporveien skal overta og drifte banestrekningen når den står klar og integrere den i det eksisterende T-banesystemet.
  • Sporveien har fått oppdraget med å avklare basestrukturen for vognanskaffelsen til Fornebubanen.

I 2021 jobbet også IE med å elektrifisere bussanlegg. Anlegget på Skui ble levert i 2021, mens arbeidene på bussanleggene på Mortensrud, Stubberud og Rosenholm fortsetter i 2022. Gjennom disse prosjektene bidrar Sporveien til å oppnå målet om utslippsfri kollektivtransport i Oslo innen 2028.

Videre utvikling

Økt trafikk med T-bane og trikk og et forlenget driftsdøgn gir økt slitasje på skinner og infrastruktur, og reduserer samtidig tiden som er tilgjengelig til vedlikehold. IE har gjennom flere år jobbet med å utvikle nye og mer effektive måter å drive vedlikehold på.

I 2022 vil IE fortsette med LEAN-arbeidet i alle produksjonsavdelinger og jobbe med smartere vedlikehold. Prosjektene for å oppgradere trikketraseene i øvre deler av Pilestredet og nedre deler av Ekebergbanen starter opp.


Samtidig vil arbeidet med å gjøre SL18 kompatibel med infrastrukturen stå sentralt. Aller viktigst blir likevel å vedlikeholde den eksisterende infrastrukturen. Det er besluttet å anskaffe en skinnepusser til henholdsvis trikk og T-bane. Den vil på sikt bidra til mindre støy og lavere vedlikeholdskostnader på infrastruktur og vogner. I årene fremover vil Sporveien jobbe med å sikre nok midler til å oppgradere og vedlikeholde infrastrukturen.

Les mer om prosjektene på våre prosjektsider.

Infrastruktur er sertifisert etter ISO 9001 Kvalitetsstyring, og ISO 14001 Miljøstyringssystemer.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter