Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Nybrua holdeplass er tatt i bruk og trikkefundamentet er på plass. Det er mye som skjer i Storgata om dagen.Bymiljøetaten oppgraderer Storgata, som er et av de store og krevende infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet, med omfattende vann- og avløpsarbeider som del av prosjektet. Nå begynner gaten å ta form, og du kan se synlige resultater fra dag til dag.

Nye Nybrua holdeplass ved Oslo Legevakt ble tatt i bruk i midten av februar. I tillegg er trikkefundamentet komplett ferdig på hele anleggsstrekningen, noe som er en stor og viktig milepæl i Storgata-prosjektet og et synlig bevis på at alle tidkrevende grunnarbeider er gjennomført.

Nå er det i hovedsak overflatearbeider som gjenstår, før trikken kan ønskes tilbake til sommeren og prosjektet som helhet kan ferdigstilles litt senere i år.

Les mer: Nye Nybrua holdeplass åpner

Overflatearbeider uten maskiner
Bymiljøetaten forventer at de fleste store anleggsmaskiner blir kjørt bort i begynnelsen av mai, selv om noen må bli igjen. Det vil pågå steinlegging i området gjennom hele sommeren.

Det gjenstår å komplettere gangarealer slik at fotgjengere kan benytte planlagte gangtraseer. Med våren i anmarsj kan gartneren starte arbeidet med å plante nye trær og så gress på vollene ved Oslo Legevakt.

Arealet utenfor Storgata 38 vil stå åpent til trikken igjen går i Storgata. Et nytt hovedvannrør skal føres over Hausmanns gate og dette kan først gjennomføres når det midlertidige trikkefundamentet i Hausmanns gate er revet. 

Les mer: Alt om Storgata-prosjektet

Alle grunnarbeider er fullført i forlengelsen av Nybrua holdeplass, og det er satt ned kantstein. I de kommende ukene blir det asfaltert og montert stål mellom kantstein og gressvoll.

Granittelementene i trappen ved Oslo Legevakt er i ferd med å monteres.

På nordsiden av krysset Storgata/Hausmanns gate, hvor den hvite bilen på bildet er parkert, blir det sådd gress når været tillater det. Her skal det også monteres et bysykkelstativ. På sørsiden av krysset skal det graves vannrør over Hausmanns gate.

Mye er klart på Storgata holdeplass
Når Storgata er ferdig, vil det stå klar en ny holdeplass som erstatning for Brugata holdeplass. Den nye holdeplassen har fått navnet Storgata, og mye av arbeidene med denne er fullført. Steinlegging mellom holdeplassen og husfasadene er blant arbeidene som gjenstår.

Øverst i Skippergata, mot Storgata og videre ut på Stjerneplassen, skal en sykkelkryssing lede syklende opp Pløens gate. Sykkelkryssingen består av rødfarget spesialstein som vil bli levert i løpet av våren.  

Rød spray markerer hvor sykkelkryssing kommer øverst i Skippergata. Feltene på utsiden av sykkelkryssingen skal reetableres med granitt i kommende perioden.

Storgata holdeplass er ferdig satt med granitt. 

Det legges granitt ved Storgata holdeplass, og smågatestein mot fasaden.

Trikkefundamentet er ferdig
Fundamentet under trikkeskinnene er ferdig på hele strekningen som omfattes av prosjektet. Prosjektet er i tillegg godt i gang med montering av kantstein. For å sikre tilkomst for nødetatene kan det kun monteres trikkeskinner i én retning av gangen. Mellom skinnegang og kantstein blir det støpt kjøredekke, som kan benyttes som atkomstvei.

Bymiljøetaten forventer å ha skinnegangen som leder ut av byen, det vil si i retning Grünerløkka, ferdig i begynnelsen av mai. Så snart kjøredekket er ferdig langs det ene trikkesporet, kan arbeidet med motsatt skinnegang starte opp.

I begynnelsen av mai planlegges det også for å gjennomføre så godt som alle grunnarbeider. Dette betyr at de fleste anleggsmaskiner kan kjøres ut av anlegget innen første halvdel av mai måned. 

Steinlegging står igjen 
Det gjenstår en god del granittarbeider i de kommende ukene. Det planlegges for å ferdiggjøre områdene som er påbegynt, før det steinlegges på nye områder.

I de kommende ukene legges det opp til å ferdiggjøre arealet fra Ring 1 til Bernt Ankers gate. Det skal også monteres en sykkelkryssing fra Brugata, over Storgata og videre opp Bernt Ankers gate. Selve sykkelfeltet legges i rød granitt, som er planlagt levert i mai. 

Det er lagt dobbelt spor og støpt kjøredekke mellom Ring 1 og Bernt Ankers gate. Planen er å legge all overflatestein bort til Bernt Ankers gate i løpet av de kommende ukene. 

Nå legges det drensasfalt, vannrør til gatevarme og klargjøres for granitt utenfor Storgata 51.

Kartet viser hele anleggsområdet, inkludert plasseringen av de to nye holdeplassene, Storgata og Nybrua, og den midlertidige trikketraseen som er lagt i Christian Krohgs gate og Stenersgata.

Les også: Visjon om en grønnere by
Les også: 5 grunner til trikk i Oslo


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter