Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgraderinger Furuset- og Østensjøbanen

utgang trosterud_crop.jpg


Furusetbanen (linje 2 østover til Ellingsrudåsen) er slitt og skal oppgraderes. Østensjøbanen (linje 3 østover til Mortensrud) er av nyere årgang, men vi skal gjøre noen oppgraderinger mellom Bogerud og Mortensrud. Vi gjør dette arbeidet for å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil drift og legge til rette for økt kapasitet på T-banenettet.

Trafikkstans sommeren 2023
Sporveien bygger ny trasé mellom Brynseng og Hellerud (Østensjøbanen Etterstad–Hellerud), og i sommer vil Furusetbanen og Østensjøbanen være stengt fra Brynseng mellom 18. mai og 4. september.

Siden det må være buss for bane i denne tida skal Sporveien vedlikeholde og oppgradere så mye som mulig på linje 2 og 3 østover.

 

Det er mye som skal skje på Furuset- og Østensjøbanen
Dette prosjektet skal oppgradere to likerettere, vi skal etablere nytt strømskinneanlegg og nytt langsgående jordingsanlegg på Furusetbanen, sette inn nye spenningsbegrensere, skifte ut knivskap, rydde i føringsveier, skifte ut strålecoax og oppgradere impedansetilkoblinger. Vi skal skifte ut 13200 løpemeter med slitte skinner, sviller og ballast og slitte sporveksler og drivmaskiner. Vi skal også utføre betongarbeid og dryppsikring, oppgradere og skifte ut vekselvarmeskap på Mortensrud, sterkstrømsanlegg og UPS-anlegg, og sette inn ny og bedre tunnelbelysning.

 

Viktig vedlikeholdsprosjekt
Prosjektet har en kostnadsramme på 287 millioner og ivaretar infrastruktur som er veldig viktig for oss: sporene våre og strømforsyningen vår. Eksterne entreprenører på dette prosjektet er RailCom, NRC og Malthe Winje. Noe gjør vi også selv. Nedenfor kan du lese litt om noe av det vi skal oppgradere denne sommeren. 

 

Skinner, sviller og ballast
Prosjektet skal skifte ut 13200 løpemeter med slitte skinner og sviller, og bytte ut ballastpukk. T-banen kjører på skinnene, svillene bærer skinnene, og ballasten er fundamentet som sikrer et stabilt underlag for svillene, sikrer drenering, og sørger for at sporet kan justeres ved feil.  

 

Likerettere
T-banen kjører på likestrøm. Likeretterenhetene tar inn vekselstrøm på 11000 volt og gjør den om til likestrøm på 750 volt. Dette sendes så ut i T-banenettet.

Prosjektet skal i første omgang oppgradere likeretteren på Furuset. Furusets likeretter ligger i tunnelen i nærheten av Furuset stasjon Arbeidet begynner sommeren 2023 og avsluttes i 2024.

 

Strømskinner
Strømskinnen er det som gir T-banen strøm for å kjøre. Du kan se strømskinnen fra plattformen når du venter på banen. Den er pakket inn i et gult deksel for å minske risikoen for berøring og går parallelt ved siden av skinnegangen. Toget får kjørestrømmen sin via en strømsko som har en glideflate mot strømskinnen.

Prosjektet skal skifte ut omlag 13 kilometer med strømskinner. Vi bytter ut slitne strømskinner i stål med strømskinner i aluminium, som leder elektrisiteten bedre og dermed er energisparende.

 

Sporveksler
En sporveksel er en innretning som sørger for at en T-banevogn kan flyttes fra et spor over til et annet. Du har sikkert sett sporvekselpartier ved endestasjoner. Der sørger de for at T-banen på en enkel måte kan bytte spor til motsatt retning. De fins også langs hele linja og ved viktige knutepunkter som Majorstuen og baser som Avløs, Etterstad og Ryen. T-banen er bundet til sporet sitt, og det er sporvekslene som gir nødvendig fleksibilitet. Det er ingeniørkunst å montere strømskinner og sporveksler så systemet fungerer. 

Vi har omtrent 350 sporveksler langs skinnegangen vår, og i sommer skal prosjektet skifte ut fire vekselpartier, med totalt 14 veksler på både Furusetbanen og Østensjøbanen.

 

Om arbeidet vårt: riggplasser langs Furusetbanen
Langs linje 2 til Ellingsrudåsen, Furusetbanen, vil vi ha riggplasser på fire steder:

  • Ovenfor Hellerud T-banestasjon, med inngang fra Tvetenveien
  • I nærheten av Haugerud T-banestasjon, i T-banesporet nærmest Hagapynten
  • Ved Trosterud T-banestasjon, Tvetenveien
  • Ved Jerikoveien, i nærheten av busstoppet som heter Jeriko skole

 

Om arbeidet vårt: sveising
Sveising er en prosess for å sammenføye materialer ved sammensmelting, og når vi nå skifter ut skinner langs store deler av Furusetbanen blir det en del av dette. Når man sveiser smelter man metall, og det er en temperaturavhengig prosess. Med sommertemperaturer må vi derfor sveise når det er litt kjøligere ute, og det er derfor vi gjør dette på natta. 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter