Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Trikkens mål er å tilby reiser til 100 millioner passasjerer, og passerte i 2021 flere viktige milepæler på veien mot dette målet. Pandemien påvirket antall reisende negativt, men oppløftende reisetall i perioder uten pandemirestriksjoner viser trikkens attraktivitet.

 


Sporveien Trikken AS (Trikken) styrer og drifter trikketilbudet i Oslo. Trikken kjører på tillatelse fra Statens jernbanetilsyn og på avtale med Ruter. Selskapet kjøper vedlikehold fra infrastruktur- og produksjonsenhetene i Sporveien, og leier trikker fra Sporveien Vognmateriell AS.

Trikken disponerer 40 vogner av typen SL79. Disse ble levert mellom 1982 og 1989, produsert av Duewag i Düsseldorf og Strømmens Verksted. SL95 er produsert i 32 eksemplarer av italienske Ansaldo, og ble levert fra 1995. 

Innen utgangen av 2024 skal Oslo ha 87 nye trikker på plass. Trikkene blir hetende SL18, etter året de ble bestilt, og de leveres av spanske CAF. De to første trikkene ankom Oslo høsten 2020. Les mer om nye trikker til Oslo og Trikkeprogrammet på fremtidensbyreise.no

I rute til vekst

I 2021 fraktet Trikken 28 millioner passasjerer, mot 22 millioner i 2020. Årsaken til det vedvarende lave reisetallet, var oppfordringen til befolkningen om å unngå kollektivreiser i store deler av året. Antall reisende økte i perioder med lemping av restriksjonene, og reisetallene i helgene viser tydelig trikkens attraktivitet. Trikken har vært opptatt av å opprettholde et godt tilbud gjennom pandemien.

Trikken holdt høy regularitet gjennom 2021 og kjørte 99,5 prosent av alle avganger, en forbedring fra 99,4 prosent i 2020. Den gode regulariteten skyldes systematisk arbeid med forbedring og stabilitet i vognparken og infrastrukturen.

I 2021 kom den tredje av totalt 87 nye trikker til Oslo. Testkjøringen av de nye trikkene fortsatte, og i løpet av 2022 vil de godkjennes for drift med passasjerer. Leveransen av trikkene skal være komplett i 2024. Da skal 71 gamle trikker være byttet ut med flere og lengre trikker med høyere kapasitet.

Skinnegående kollektivtrafikk er et miljøvennlig transportalternativ. Et av trikkens fortrinn er at den kan frakte mange passasjerer på et lite areal. Derfor spiller trikken en sentral rolle i Oslos mobilitetstilbud, samtidig som den frigjør plass og skaper byliv og attraktive byrom. Trikken arbeider spesielt med å forbedre kundetilbudet, øke energieffektiviteten og forebygge utslipp. Prioriteringene henger nært sammen med Oslo kommunes strategier for mobilitet, klima og bærekraft. Trikken fikk i 2021 andreplass i BIs bærekraftsbarometer, en anerkjennelse av selskapets samfunnsbidrag.

For flere nøkkeltall om Sporveien Trikken AS - se vår årsrapport.

 2) Regularitet: Andel avtalte avganger kjørt. Mål 2021: 99,6 prosent.

Videre utvikling - Trikkeprogrammet

De nye trikkene står sentralt i Trikkens strategi. Det overordnede målet for strategien er å kunne tilby 100 millioner trikkereiser i 2030, i et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Til tross for pandemien og medfølgende risiko, er innfasingen av de nye trikkene gang, med tre trikker i prøvedrift.

Trikkeprogrammets visjon er å skape fremtidens byreise, og de 87 nye trikkene og investeringene i programmet er viktige for moderniseringen av infrastrukturen, for å skape gode byrom og for å gi de reisende et enda bedre rutetilbud.

Du kan lese mer om Trikkeprogrammet og Fremtidens byreise her.

 

 


Utleie trikk

Vil du leie en trikk? Klikk her for mer informasjon.


Kontakt oss

E-post: trikken@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på trikk/trikkeholdeplass): +47 22 79 76 70

 

Du kan lese om trikkens og Sporveiens historie i vårt online museum - god fornøyelse!

Sporveien Trikken AS har egen driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på kontrakt for administrasjonsselskapet Ruter AS.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter