Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Unibuss er et av landets største busselskap og en pådriver for miljøvennlig kollektivtransport, med en stadig grønnere busspark. Høsten 2021 vant Unibuss de to anbudskontraktene for busstrafikken i Oslo indre by. Når kontraktene starter, vil 180 nye elektriske leddbusser bli satt i driftUnibuss-konsernet er, med sine 1 660 medarbeidere, det største datterselskapet til Sporveien AS målt i antall ansatte. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS (flybuss og ekspressbuss). Selskapet kjørte i 2021 buss i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag og på Sørlandet. Virksomheten i Innlandet (Lillehammer) ble avviklet 21.6.2021 etter tapt anbudskonkurranse.

Vekst innen miljøvennlig teknologi

I 2021 fraktet Unibuss 55 millioner reisende og hadde en omsetning på 1887,8 MNOK. På grunn av pandemien ble det ikke gjennomført målinger av kundetilfredsheten i 2021. Unibuss har opparbeidet verdifull erfaring med miljøvennlig teknologi og er en ledende operatør i Norge innen elbussdrift.

I november 2021 ble Unibuss tildelt kontrakt for begge ruteområdene i Ruters anbudskonkurranse «Indre by 2023». Dette er det største anbudet for rutetrafikk med buss i Norge og omfatter 180 elektriske leddbusser på de mest trafikkerte busslinjene i Oslo.

Skal etablere ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur skal også etableres på bussanleggene Alnabru og Stubberud. Oppdraget starter 16.4.2023, og kontraktene har en varighet på ti år, med opsjon på forlengelse i ytterligere fire år. Unibuss Tur vant anbud på deloppdrag med minibusser i bestillingstrafikk i Follo, med oppstart 1.8.2022. Til dette oppdraget blir det anskaffet elektriske minibusser.

Nøkkeltall

Unibuss AS 2019 2020 2021
Total omsetning MNOK 1798,1 1663,2 1887,8
Antall medarbeidere 1455 1738 1660
Antall reiser 96,7 mill. 59 mill. 55 mill.
Kundetilfredshet 96% - -
Regularitet 99,9% 99,9% 99,9%

 

Videre utvikling

Pandemien satte tilpasningsevnen og fleksibiliteten på prøve i 2021 og vil kreve mye av Unibuss også i 2022. Samtidig har selskapet arbeidet med nye anbud, videreutviklet digitale løsninger og posisjonert selskapet for videre vekst. I 2022 vil arbeidet med å sikre en vellykket oppstart av de nye kontraktene om busstrafikken i Oslo indre by stå i fokus.

 

Les mer på www.unibuss.no


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter