Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 


 

Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg.  Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Kundetilfredshet

Kundetilfredshetsmålinger viser at 98 prosent er fornøyd med vårt T-banetilbud, og 97 prosent med vår trikkeleveranse. Kundetilfredsheten er også fremdeles høy for Unibuss, 94 prosent oppga at de var fornøyde med tilbudet.

Sporveiens samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil - raskt, trygt og til minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Det er et oppdrag vi tar på stort alvor.

Ledende på skinner og hjul

Sporveien drifter all T-bane og trikk i Oslo og Viken, og en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark.

Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk. Det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Vi leverer kollektivtrafikk på kjørekontrakter i tett samarbeid med Ruter, og vi har ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Gjennom Sporveien Media forvalter og utvikler vi trafikkreklame, gjennom og gjennom Sporveien Bussanlegg sikrer vi nødvendig kapasitet for parkering og vedlikehold av busser i kollektivtrafikken. Sporveien ivaretar en stor eiendomsmasse, primært knyttet til driften av kollektivtrafikken og Sporveien Vognmateriell eier, fornyer og forvalter alle trikker og T-banevognener.

I j

 Dette var slutt av innholdet. Footeren starter