Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Kun få arbeider gjenstår. Bispegata-prosjektet forventes i all hovedsak å være ferdigstilt før sommeren.


Skissen viser Bispegata ferdig oppgradert. Etter planen skal de fleste arbeider være ferdig i mai, med noe etterarbeid i juni.


Trikken har allerede kjørt i drøye seks måneder på nye spor gjennom Bispegata go Bjørvika, mens de gjenstående arbeidene i Bispegata har pågått. Bymiljøetaten er ansvarlig for gjennomføringen av opprustningsarbeidet i Bispegata og melder at de siste arbeidene forventes ferdigstilt i mai og juni. Det tas dog forbehold om endringer som eventuelt kan dukke opp. 

Arbeider som gjenstår
Videre planer er at asfalt-toppdekket skal legges i løpet av i uke 20, med påfølgende veimerking i uke 21. I nedre del, fra stasjonsområdet til Dronning Eufemias gate, innebærer asfalteringen sannsynligvis noe nattarbeid.
På Oslo torg mangler det å få på plass noen sorte heller før området er helt ferdig. Her vil det altså bli stående igjen et lite område, frem til siste steinlegging er ferdig. Planen er at området ved Oslo torg ferdigstilles i begynnelsen av juni.

Les mer: Alt om oppgraderingen av Bispegata

Les også: Historisk åpning av ny trikketrasé gjennom Bjørvika

Arbeider på Dyvekes bro
På Dyvekes bro arbeides det med å ferdigstille fortau og en bedre løsning for syklister. Det skal etableres en trafikkøy for å skape sikker samhandling mellom fotgjengere og syklister. Dette skal gi en trygg krysning for syklister som skal til venstre, inn St. Halvards gate.

Overgangen for fotgjengere skal også bli mer oversiktlig, og i perioden hvor det arbeides med dette er gangtrafikken lagt om.

Rydding ved vannspeilet

Området ved vannspeilet vil bli ryddet, og det skal såes til før det åpnes for publikum. Kulturetaten er ansvarlig for området.

På sikt skal det etableres et grøntområde ved vannspeilet nær Bispegata.

Utvikling av Middelalderparken
I årene fremover skal Middelalderparken utvikles, i et samarbeid mellom BaneNor, Kulturetaten og Riksantikvaren.

Les mer:
Om prosjekt Middelalderparken (ekstern lenke)

Det er BaneNor som er ansvarlig for området ved inngangen til Middelalderparken, og dette skal istandsettes i løpet av deres prosjektperiode. 

Bymiljøetaten ønsker å takke alle for tålmodigheten gjennom anleggsperioden i Bispegata.

Skissen viser Bispegata ferdig oppgradert.

Oslo i middelalderen
Du kan få en virtuell opplevelelse av middelalder-Oslo og oppleve det sentrum som en gang lå i Bispeallmenningen, ved å gå inn på den eksterne nettsiden til Oslo 1234.

Oslo 1324 er et kompetanseutviklingsprosjekt som undersøker hvordan vi på sikt kan lage en digital opplevelse som formidler hvordan en større del av middelalder-Oslo kan ha vært. Utviklingsprosjektet er laget i samarbeid mellom Oslo ladegård, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Tidvis Utvikling AS.

Les også:
Alt om Trikkeprogrammet
Les også: Visjon om en grønnere by


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter